top of page
על חינוך הבנים
הרב חיים והרבנית ימימה מדברים בתכניתה השבועית ברשת ב' על ישיבת אבני קודש והבחורים שלנו
פורים תשע"ט
ידידיה מאיר בתכניתו היומית ברדיו קול חי מספר על סעודת הפורים בבית משפחת מזרחי עם בחורי הישיבה
bottom of page